July 30 2015 13:05:15
เมนู
หน้าแรก

คำปรารภการสร้างเว็บนี้

ครอบครัวบานชัยภูมิ
ชีวิตแสนสนุกเมื่อวัยเด็ก
เข้าสู่ร่มแห่งพระพุทธศาสนา
เริ่มต้นศึกษาพระปริยัติธรรม
เริ่มต้นชีวิตในเมืองกรุง
อุปสมบทที่วัดสัมพันธวงศ์
ช่วยงานวัดและคณะสงฆ์

วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระมหารัชชมังคลาจารย์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
พระธรรมกิตติเมธี
พระปริยัติโมลี
พระครูปลัดสัมพิพัฒนฯ

วัดป่าสำราญจิต จ.ชัยภูมิ
พระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ

วัดเพชรวิศยาราม
พระครูวิทิตธรรมวัฒน์

วัดทรงธรรม จ.ชัยภูมิ
พระสุนทรปริยัติกิจ

พระครูปลัดเมธาวัฒน์

หน้าที่พระวิทยากร
ร.ร.วิสุทธิกษัตรี พระประแดง
ร.ร.สิริธนศึกษา คลองสาน
ร.ร.วัดสุวรรณ คลองสาน
ร.ร.บำเหน็จณรงค์ฯ ชัยภูมิ
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา ชัยภูมิ
ร.ร.วัดสัมพันธวงศ์
การอบรมพิเศษอื่น ๆ
ครบ ๑๐ปี ที่วัดป่าสำราญจิต

ความสามารถพิเศษ
การประชาสัมพันธ์
การสร้างเว็บไซต์

สองทสวรรษแห่งความทรงจำ

ไดอารี่ชีวิต
ดาวน์โหลด
คำถามยอดนิยม
ห้องสนทนา
เว็บลิงค์
หมวดหมู่ข่าว
ติดต่อเรา
อัลบั้มภาพ
ค้นหา

Event Calendar
เว็บไซต์ที่รับผิดชอบดูแล
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
ห้องวัตถุมงคลวัดสัมพันธวงศ์
ชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
Todays Video
หน้าที่พระวิทยากร : เริ่มสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่โรงเรียนศิริธนศึกษา คลองสาน กรุงเทพมหานคร
นับเป็นครั้งแรกได้เข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ หลังจากแต่เดิมเป็นการสอนแบบเฉพาะกาลเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นปีแรกที่อุปสมบทและเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่เริ่มทำการสอนนี้ คือ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒ เป็นเวลา ๔ ปี ก่อนที่จะส่งมอบพระวิทยากรอื่นๆ ไปรับผิดชอบต่อ

โรงเรียนศิริธนศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีพระวิทยากรเข้าไปสอนอย่างต่อเนื่อง หากจะนับถึงวันนี้น่าจะประมาณ ๓๐ ปี ผ่านมาแล้ว พระวิทยากรช่วงแรก ๆ มาจากหลายวัด ก่อนที่ผู้เขียนจะเข้าไปสอนนั้น เป็นพระวิทยากรจากวัดสัมพันธวงศ์

การที่จะได้เข้าไปสอน เนื่องจากมีพระวิทยากรจากวัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งไปสอนอยู่ที่นั่นจบการศึกษาและไปศึกษาต่อที่อินเดีย จึงมาติดต่อให้ไปสอนต่อให้ เพราะเห็นว่า จะต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชิวทยา ซึ่งมีโครงการ "พระธรรมวิทยากร" อยู่แล้ว โดยการไปสอนครั้งนี้ไปกันสามรูป รับผิดชอบตั้งแต่ ป. ๕ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ ส่วนตัวผู้เขียน ไปสอนในชั้น ม.๒ วิชา พระพุทธศาสนา

เป็นการสอนที่มิใช่แค่เข้าไปอบรมแบบทั่วไป เพราะรับผิดชอบทั้งกระบวนการในวิชาที่สอน เช่น เขียนแผนการสอน สอนตามหลักสูตร ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ ประเมินผล เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่เสริมเข้ามาอีกหลายอย่าง เช่น อบรมและนำเด็กไปสอบแข่งขันธรรมะตามวัดต่าง ๆ รวมถึงการซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเพื่อนำไปแข่งขันในสนามสอบแข่งขันต่าง ๆ

เป็นการสอนไปพร้อมกับการเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปด้วย โดยทำหน้าที่ของ "พระธรรมวิทยากร" ในการดูแลของคณะกรรมการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในขณะนั้นด้วย

การติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนเป็นไปด้วยดี นับเป็นประสบการณ์การทำหน้าที่น่าจดจำหลายอย่าง การปรับรูปแบบการสอนได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ ท่ามกลางปัญหาและความสำเร็จด้านการสอนหลายๆ อย่าง โดยมีครูช่วยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้ ช่วงที่ไปสอนที่นี่ ตั้งใจไปสอนมากๆ มีกิจนิมนต์มาก็ต้องขอไม่รับถ้าตรงกับวันสอน เป็นการสอนที่เป็นไปร่วมกับการเรียนไปด้วย

จนถึงวันครบ ๔ ปีที่สอนอยู่ที่นี่ ก็นับว่าผูกพันธ์มากๆ สำหรับสถานศึกษาแห่งนี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ ๔ ปี แต่ก็ได้ผูกพันธ์กับครูที่นี่พอสมควร เวลามีงานการกุศลก็ยังมีการบอกกล่าวเชิญชวนกันไปเป็นระยะ ๆ

ถ้าจะกล่าวถึงสถานศึกษาที่มีพระสงฆ์เข้าไปช่วยสอน ต้องยกให้ที่นี่เป็นแห่งหนึ่งที่อยุ่ระดับต้นๆ ที่ดำเนินการมานานแล้ว รุ่นต่อรุ่น รุ่นแล้วรุ่นเล่า ผ่านกาลเวลามานานมากๆ

เมื่อครบ ๔ ปี ก็อำลาการสอนที่นี่ มอบถวายพระธรรมวิทยากรรุ่นต่อไปให้เข้าไปช่วยรับผิดชอบให้ต่อ แต่ก็ยังมีการติดต่อและประสานงานให้กับโรงเรียนในช่วงต้น ก่อนที่สมัยหลังๆ มานี้ ก็ปล่อยได้ เพราะมีพระวิทยากรเข้าไปสอนได้เต็มที่แทนผู้เขียนได้แล้ว

ยังไง คิดอะไรได้จะมาบันทึกต่อหล่ะกัน เบื้องต้น มีภาพที่ถ่ายไว้จำนวนหนึ่งในอดีตมาให้ดู

นอกจากภาพด้านล่างแล้ว ยังมีภาพที่รวบรวมไว้เก่า ๆ สมัยสอนที่โรงเรียนศึริธนศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อีกจำนวนมากที่ประมวลไว้ในหมวดหมู่ "อัลบั้มภาพ" เข้าไปชมภาพ คลิกที่นี่


ครูจากโรงเรียนร่วมถวายมุทิตาวันรับปริญญาบัตร ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


ครูจากโรงเรียนร่วมถวายมุทิตาวันรับปริญญาบัตร ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


ครูจากโรงเรียนร่วมถวายมุทิตาวันรับปริญญาบัตร ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศการสอนที่โรงเรียนศิริธนศึกษา คลองสาน กรุงเทพมหานคร


การสอนในห้องเรียน (จำปีไม่ได้ น่าจะเป็นปีแรกที่เข้าไปสอน)


การสอนในห้องเรียน (จำปีไม่ได้ น่าจะเป็นปีแรกที่เข้าไปสอน)


ถ่ายร่วมกับนักเรียนชั้น ม.๓ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒


ถ่ายร่วมกับนักเรียนชั้น ม.๓ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒


แต่ละปีมีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคะแนนได้ดี


แต่ละปีมีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคะแนนได้ดี


แต่ละปีมีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคะแนนได้ดี


แต่ละปีมีมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคะแนนได้ดี

กิจกรรมไปสอบแข่งขันในสถานที่ต่าง ๆ


กลุ่มนักเรียนสวดมนต์หมู่


กลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมนอกห้องเรียน สวดมนต์หมู่ และ ตอบปัญหาธรรมะ


สองคนนี้ คือ นักเรียนชั้น ป.๖ ที่เก่งมาก ๆ เรื่องการตอบปัญหาธรรมะ
คนซ้าย ชื่อ ทวีศักดิ์ และคนขวา ชื่อ "ภูมิ"
จากการสอบถามล่าสุดจากนักเรียนที่ติดต่อได้ ทราบว่า ทั้งสองเรียนต่ออยู่ในระดับปริญญาตรี
ในฐานะที่เคยสอนก็ยังภูมิใจกับเขา
ร่วมพูดคุย
ยังไม่มีใครคอมเมนท์.
แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 735,655 ผู้เยี่ยมชม